Λογιστικές Υπηρεσίες

Λογιστικές Υπηρεσίες

Παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες οργάνωσης και τήρησης λογιστηρίων, εξασφαλίζοντας την έγκυρη πληροφόρηση.

  • Ολοκληρωμένη τήρηση λογιστηρίου
  • Ενημέρωση και τήρηση των λογιστικών βιβλίων
  • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων
  • Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές (Intrastat – Listing)
  • Τήρηση μισθοδοσίας επιχειρήσεων
  • Συμβουλές εργατικής νομοθεσίας
  • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, Νομαρχία και Επιμελητήρια)