Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

 • Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών και ατομικών επιχειρήσεων
 • Σύσταση εταιρειών κάθε μορφής (Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Α.Ε.)
 • Παροχή φορολογικών συμβουλών σύμφωνα με τον τομέα και το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται κάθε επιχείρηση
 • Αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων και διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών που έχουν σαν βασικό στόχο τη βελτίωση της επιχειρηματικής απόδοσης
  • Συμβουλές Μηχανοργάνωσης / Μηχανογράφησης
  • Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plan)
  • Μελέτες για τη λήψη τραπεζικών χρηματοδοτήσεων
  • Αποτίμηση για εξαγορά – πώληση επιχειρήσεων