Ενημέρωση

Ενημερωθείτε άμεσα


March 22, 2020

Βεβαίωση Ελεύθερης Κυκλοφορίας Εργαζόμενου

Με υπεύθυνη δήλωση από 23/03/2020 οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις – Διευκρινίσεις για την απαγόρευση – Τα έγγραφα που απαιτούνται Για πάγια βεβαίωση κίνησης (Τύπου Α) προς […]
March 15, 2020

Τηλε-εργασία & μέτρα προστασίας από την διάδοση του κορωνοϊού

Ο κορωνοϊός είναι πλέον μια πραγματικότητα που δοκιμάζει τις αντοχές και την ετοιμότητα μας, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Έχοντας ως μοναδική πηγή […]
February 18, 2020

Μέχρι 12 Μαρτίου η καταβολή των νέων ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ του 1/2020

Σύμφωνα με το κατατεθέν στη Βουλή ασφαλιστικό νομοσχέδιο, λόγω της πρώτης εφαρμογής τον νέου νόμου, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αγρότες και οι αυτοαπασχολούμενοι, θα καταβάλουν τις […]