Υπηρεσίες

Λύσεις για την επιχείρηση σαςΛογιστικές Υπηρεσίες

 • Παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες οργάνωσης και τήρησης λογιστηρίων, εξασφαλίζοντας την έγκυρη πληροφόρηση
 • Ολοκληρωμένη τήρηση λογιστηρίου
 • Ενημέρωση και τήρηση των λογιστικών βιβλίων
 • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων
 • Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές (Intrastat – Listing)
 • Τήρηση μισθοδοσίας επιχειρήσεων
 • Συμβουλές εργατικής νομοθεσίας
 • Διεκπεραίωση εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, Νομαρχία και Επιμελητήρια)

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

 • Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών και ατομικών επιχειρήσεων
 • Σύσταση εταιρειών κάθε μορφής (Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Α.Ε.)
 • Παροχή φορολογικών συμβουλών σύμφωνα με τον τομέα και το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται κάθε επιχείρηση
 • Αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων και διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών που έχουν σαν βασικό στόχο τη βελτίωση της επιχειρηματικής απόδοσης
 • Συμβουλές Μηχανοργάνωσης / Μηχανογράφησης
 • Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plan)
 • Μελέτες για τη λήψη τραπεζικών χρηματοδοτήσεων
 • Αποτίμηση για εξαγορά – πώληση επιχειρήσεων

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

 • Εξατομικευμένη Συμβουλευτική
 • Επιχειρηματικά Σχέδια (business plan)
 • Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιχείρησης
 • Προγράμματα Επιχορηγήσεων (ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ, κ.ο.κ.)
 • Τραπεζική Χρηματοδότηση
 • Διαχείριση Εγγράφων & Αρχείων
 • Οργάνωση Εσωτερικής Λειτουργίας και Επικοινωνίας Επιχειρήσεων

Υπηρεσίες Προγραμματισμού

 • Σχεδιασμός και Υποστήριξη Ιστοσελίδων
 • Ανάπτυξη Web-Εφαρμογών (custom) σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη
 • Σχεδιασμός και Υποστήριξη e-shop