Ενημέρωση

Ενημερωθείτε άμεσα


January 21, 2020

Νέες Ασφαλιστικές Εισφορές Αυτοαπασχολούμενων & Αγροτών

Οι αυτοτελώς απασχολούμενοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες ασφαλισμένοι του Ε.Φ.Κ.Α. κατατάσσονται από 1-1-2020 σε έξι (6) ασφαλιστικές κατηγορίες και το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς κύριας […]
January 7, 2020

Εξόφληση Ενοικίου Επαγγελματικής Στέγης με Ηλεκτρονικό Τρόπο

Μετά τη δημοσίευση του Ν. 4646/2019 από 1/1/2020 και έπειτα, οι δαπάνες ενοικίων (έδρας, υποκαταστημάτων, γραφείων, αποθηκών κλπ.) θα πρέπει να γίνονται με τραπεζικό μέσο πληρωμής […]
September 13, 2019

Θέση εργασίας