Ενημέρωση

Ενημερωθείτε άμεσα


November 3, 2020

Μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας

1. Από τις 5.00 έως τις 21:00 επιτρέπονται οι μετακινήσεις των πολιτών για την εξυπηρέτηση ζωτικών, προσωπικών ή επαγγελματικών αναγκών τους που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν […]
October 21, 2020

Άδεια γονέων λόγω νόσησης των τέκνων από τον COVID -19

Τι ισχύει σε περίπτωση που ο εργαζόμενος τίθεται σε κατ’ οίκον περιορισμό 7 ή 14 ημερών α) Ερωτήσεις – Απαντήσεις σχετικά με την άδεια των γονέων […]
June 29, 2020

Χρόνος καταβολής δόσεων φόρου εισοδήματος και αύξηση δόσεων ΕΝΦΙΑ

Διατάξεις που ρυθμίζουν το χρόνο καταβολής των δόσεων για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων για το φορολογικό έτος 2019 και την […]